Gasværket i Ribnitz
 

Ribnitz  

  Harfot.dk forside

 

   Harfot klanen

 

   Gasværket

         Ribnitz

         Rapport 1945

 

   Birthes malerier

 

   Harfots gæstebog

 

 

Ribnitz,

Mecklenburg-Vorpommern

 

Nutidens Mecklenburg-Vorpommern opstod først i 1990

 

Mecklenburg

Mecklenburg er et historisk område i Nordtyskland mellem Østersøen og Brandenburg primært kendetegnet ved sit morænelandskab med de mange søer og med landbrug som hovederhverv. Var under dansk herredømme 1185-1223. Med stænderforfatning blev Mecklenburg hertugdømme i 1348 med hovedstaden Schwerin - protestantisk fra 1526. I 1701 deltes området i hertugdømmerne Mecklenburg-Schwerin og Mecklenburg-Strelitz, der begge blev storhertugdømmer i 1815. I 1918 blev de republikker og i 1933 sammensmeltedes de igen til Mecklenburg.

Fra 1945 i forening med Forpommern en del af Østtyskland indtil området i 1952 blev delt i forvaltningsområderne Rostock, Schwerin og Neubrandenburg. Området er nu en del af Mecklenburg-Vorpommern.

 

Vorpommern

Pommern var oprindeligt en preussisk provins ved Østersøen. Hertugdømme under de brandenburgske markgrevers overhøjhed fra 1181 indtil den vendiske hertugslægt uddøde i 1637. Forpommern vest for Oder og Odermundingen blev svensk, mens Bagpommern øst for Oder kom under Brandenburg 1648. Sverige afstod mindre dele af Forpommern til Brandenburg 1679 og 1720, resten 1814 til Danmark, der bortbyttede sin del til Preussen for Lauenburg 1815.

1945 kom Forpommern under Østtyskland, Bagpommern under Polen. Området er nu en del af Mecklenburg-Vorpommern.

 

Mecklenburg-Vorpommern

Den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern blev dannet den 3. oktober 1990 da DDR blev en del af Forbundsrepublikken Tyskland og grænser op til Slesvig-Holsten, Østersøen, Brandenburg og Polen.

Forbundsstatens hovedstad er Schwerin, største by er Rostock og mest interessante by for Harfot klanen er Ribnitz 27 km øst for Rostock.

 

Læs mere om Mecklenburg-Vorpommern.

 

/Byerne Ribnitz og Damgarten blev sammenlagt i 1952/bnitz

 

Ribnitz

 

Ribnitz var indtil 1950 en selvstændig grænseby i Mecklenburg.

Ribnitz udgør den vestlige del af byen Ribnitz-Damgarten og ligger mellem hansestæderne Stralsund og Rostock øst for den 72 km. lange Recknitz flods udløb i Bodden.

 

Byen er opstået af landsbyen Rybanis (Ryba er betyder "fisk"), som lå ved det sumpede delta ved Recknitz. Vadestedet ved Recknitz kaldtes også for Mecklenburg passet. På Ribnitz siden fandtes paskontrollen lige ved floden.

 

For at beskytte den vigtige flodovergang over Recknitz lod de mecklenburgske fyrster en borg opføre nær floden omkr. 1200. Borgen blev kimen til den senere landsby Ribnitz.

Indtil det 14. århundrede hørte byen endnu til grevskabet Rostock, derefter fyrstendømmet, det senere (stor-)hertugdømme Mecklenburg.

Ribnitz nævnes første gang i et dokument fra 1233.

 

Ribnitz, tegning 1712


I året 1323 stiftes et nonneklostret i Ribnitz af den mecklenburgske hertug Heinrich II med tilnavnet Løven. Efter reformationen blev St. Klarenordnens kloster tilkendt ridderskabet i Mecklenburg, og blev et damestift for "landets uforsørgede døtre". Damerne har for længst forladt pladsen, så klostret kunne vågne til nyt liv.

 

Ved afslutningen af Trediveårskrigen i 1648 var floden Recknitz mellem Ribnitz og Damgarten grænsen mellem hertugdømmerne Pommern og Mecklenburg. Derefter op til år 1815 grænsen mellem Svenske-Vorpommern og Mecklenburg.

 

Ribnitz, kobberstik 1853

 

Byens opsving begyndte i 1934 med opførelsen af krigsvigtige produktionsanlæg (Walter-Bachmann-Flugzeugbau KG).

I 1950 blev det vedtaget at sammenlægge Ribnitz med nabobyen Damgarten og byerne blev til Ribnitz-Damgarten. Begge byråd modsatte sig fusionen.

 

 

Damgarten

 

Damgarten fik byret i 1258 af Rügens fyrste Jaromar II.

 

Damgarten, tegning 1760

 

I 1950 blev det vedtaget at sammenlægge Damgarten med nabobyen Ribnitz og byerne blev til Ribnitz-Damgarten. Begge byråd modsatte sig fusionen.

 

 

Ribnitz-Damgarten

 

Ribnitz-Damgarten er den største by i distriktet i det nordlige Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern (Tyskland). Det er også det administrative hovedsæde for kredsen af samme navn, der også tæller tre andre kommuner. Byen har siden 2009 ført tilnavnet Bernsteinstadt (ravbyen).

 

Dobbeltbyen Ribnitz-Damgarten blev oprettet i 1950 ved at sammenlægge de to byer Ribnitz (i Mecklenburg) og Damgarten (i Pommern). Begge byråd havde modsat sig fusionen af byerne. Den daværende regering ønskede at udrydde enhver erindring om Pommern og en mecklenburgsk-pommersk.

Den officielle forklaring lød på behovet for en større distriktsby for det i 1952 dannede Ribnitz-Damgarten distrikt.

 

Floden Recknitz danner den naturlige grænse mellem Mecklenburg og Pommern. De to distrikter Ribnitz-Damgarten er adskilt af flodens store, sumpede delta. Passage af Recknitz kaldes også Mecklenburg Pass. På Mecklenburg siden ligger pass-gården lige ved vadestedet.

 

Efter de politiske forandringer i 1991 blev de historiske bycentre i Ribnitz med klostret og Damgarten grundigt renoveret som en del af byudviklingen og saneringen i det gamle DDR.

 

 

Læs mere om Ribnitz-Damgarten.

 

     

                   Ribnitz, Klosterbach - Stadtkirche                                                                               Ribnitz, Bahnhofstrasse

 

 

Det danske Gasværk, Odense

Gaswerk Ribnitz

Gasværket i Ribnitz var ingeniør Thorvald Harfots livsopgave.

Læs mere om gasværket.

 
 

Gasværket i Ribnitz, ukendt kunstner, privateje.

 

Harfot klanen og Ribnitz

Gennem Gasværket i Ribnitz er Harfot klanen tæt forbundet med Mecklenburg og byen Ribnitz.

Læs mere om klanen og byen

Copyright

Alle rettigheder forbeholdes/All Rights Reserved

Antal gæster siden 16. marts 2001: 
hit counter
free web hit counter
Harfot.dk internet